CBS Jaarplan 2023

30 november 2022

Over deze publicatie

In dit document is een aantal thema’s benoemd die de maatschappelijke opgave van het CBS weergeeft om data te leveren op deze belangrijke onderwerpen. Verder is en blijft het speerpunt in het beleid om de toegang tot data te vergroten en de kwaliteit onveranderd hoog te laten zijn van data en van de bedrijfsvoering. Een visie op de toekomst is gevat in het Meerjarenprogramma 2024-2028 (MJP24-28).