Monitor brede welvaart

Mensen wachten in rijen om gevaccineerd te worden bij een vaccinatielocatie van de GGD.
© ANP / Rob Engelaar
De ontwikkeling van welvaart in de brede zin van het woord – economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijk – in Nederland en de voortgang m.b.t. de SDG’s van de Verenigde Naties.

De monitor kijkt niet alleen naar onze brede welvaart ‘hier en nu’, maar ook naar de impact die dit heeft voor volgende generaties in Nederland (brede welvaart ‘later’) en op andere landen (brede welvaart ‘elders’). Daarnaast onderzoekt de monitor hoe brede welvaart verdeed is onder bepaalde groepen in de samenleving, en geeft het een beeld van hoe schokbestendig de brede welvaart is nu en of we schokken in de toekomst op kunnen vangen.

De publicatie gaat ook uitgebreid in op hoe brede welvaart in Nederland zich in het licht van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) ontwikkelt. De SDG-dashboards tonen de trends van de indicatoren en welke positie Nederland voor die indicator inneemt op de EU-ranglijst.