Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2016

In dit rapport wordt de nieuw ontwikkelde methode besproken voor het meten van economische indicatoren over de circulaire economie, tevens worden de eerste resultaten voor de periode 2001-2016 gepresenteerd.
Zowel internationaal als nationaal is er een groeiende belangstelling voor de circulaire economie (CE) en de voordelen ervan voor de samenleving. Er zijn al gegevens beschikbaar om een aantal aspecten van de circulaire economie te meten, bijvoorbeeld recyclingpercentages en afvalstatistieken. Aan de andere kant vereist het meten van sociaal-economische indicatoren, zoals de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid gerelateerd aan de circulaire economie, meer inspanning.
Een nieuwe methode is ontwikkeld die gebaseerd is op reeds bestaande statistieken. Het uitgangspunt is de Milieusector statistiek, die wordt uitgebreid met twee aanvullende benaderingen. Hoewel de resultaten nog niet volledig zijn afgerond, dat wil zeggen nog niet alle circulaire activiteiten zijn opgenomen, worden de eerste resultaten voor de periode 2001-2016 gepresenteerd.