Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken

Broeikasgassen- en grondstofvoetafdrukken voor de jaren 2010 t/m 2018 uitgesplitst naar productie- en consumptieperspectieven, CO2 en overige broeikagassen, en vier grondstoftypes.

Deze tabellenset is gemaak voor de Integrale Circulaire Economie Rapportage. De tabellenset bevat voetafdrukken voor Nederland voor de even jaren in de periode 2010-2018. Voetafdrukken in CO2-equivalenten zijn gepresenteerd voor CO2 en andere broeikasgassen. Grondstofvoetafdrukken zijn uitgesplitst naar biomassa, fossiele brandstoffen, metalen en niet-metallische mineralen. Alle voetafdrukken worden gepresenteerd vanuit zowel het consumptie- als het productieperspectief. In vier aparte excelbestanden wordt extra detail geleverd voor de totale broeikasgas- en totale grondstofvoetafdrukken voor het jaar 2018. In deze aparte excelbestanden zijn de voetafdrukken gepresenteerd in een matrix op het hoogst mogelijke detailniveau.

Bekostigd door het Planbureau voor de Leefomgeving.