Voorraden in de maatschappij grondstoffenbasis voor een circulaire economie

Schroot van printplaten van computers en andere electronische apparatuur bij een recyclingbedrijf.
© ANP
Rapport in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023.

Deze rapportage bevat de resultaten van de voorraadinventarisatie van 2020, met betrekking tot gebouwen, textiel en elektronische machines. Het draagt zo bij aan het formuleren van concretere doelstelling door een groter inzicht te bieden in het metabolisme van de maatschappij.

Hoe groot zijn de voorraden aan gebouwen, textiel en elektronische machines in Nederland, en wat is de dynamiek van het materialengebruik in de maatschappij? Deze inzichten kunnen bijdragen aan het bepalen van de mate waarin de urban mine kan voldoen aan de grondstoffenvraag van de maatschappij.