Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:multinationals
35 resultaten voor keyword:multinationals

Pagina 1 van 2

Niet-financiële vennootschappen; niet-fin. transacties, ondernemingstype

Middelen, bestedingen en saldi van sector niet-financiële vennootschappen Subsectoren van sector niet-financiële vennootschappen

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Dochters van buitenlandse multinationals meest winstgevend

Dochterbedrijven van buitenlandse multinationals hadden in 2020 de hoogste winstquote van alle niet-financiële ondernemingen in Nederland. De winstquote van ondernemingen onder buitenlandse...

Artikelen

Multinationals in de Nederlandse economie

In dit artikel presenteert het CBS een opsplitsing van de niet-financiële vennootschappen. Met de nieuwe statistiek is het mogelijk om de inkomsten en uitgaven per subsector te analyseren. Het gaat...

Publicaties

Nederland Handelsland 2021

De publicatie bevat informatie over de staat van internationalisering in Nederland. Aan bod komt import en export van goederen en diensten, banen en verdiensten door export, productieketens,...

Publicaties

Aantal Chinese bedrijven in Nederland verdubbeld

In vijf jaar tijd is het aantal Chinese bedrijven in Nederland bijna verdubbeld, van 245 eind 2012 naar 470 eind 2017. De bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie is in dezelfde...

Artikelen

Niet-financiële bedrijven boeken minder winst

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 55,8 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Nederland Handelsland 2019

Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie met jaarlijks terugkerende kerncijfers. Hierin worden de belangrijkste trends op het gebied van...

Publicaties

Meer Britse investeringen in Nederland na 2016

De stroom aan Britse investeringen die jaarlijks Nederland binnenkomen zijn sinds het Brexit-referendum in 2016 aanzienlijk toegenomen. Van 14 miljard in 2016 naar meer dan een verdubbeling in 2017...

Artikelen

Effect multinationals op Nationale rekeningen 2010-2017

Zetelverplaatsingen en verplaatsing van intellectueel eigendom naar Nederland hebben een duidelijke invloed op de economie.

Artikelen

Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven

Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid

Artikelen

Globalisering: stukjes van de puzzel

Globalisering is een veelomvattend begrip dat je van veel kanten kunt belichten, van de invloed van buitenlandse ondernemingen op onze maatschappij tot migratie en CO2-reductie

Artikelen

80 procent inkomende investeringen direct doorgesluisd

Het merendeel van de inkomende buitenlandse investeringen blijft niet in Nederland, maar wordt direct doorgesluisd naar het buitenland.

Artikelen

Multinationals en niet-multinationals, 2010-2016

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016

Artikelen

Multinationals goed voor 30 procent economie

Multinationals genereerden 30 procent van de 635 miljard euro aan toegevoegde waarde in 2016.

Artikelen

Internationaliseringsmonitor: thermometer globalisering

De kwartaalpublicatie, die de gevolgen en kenmerken van globalisering voor Nederland op een toegankelijke manier beschrijft

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2017, vierde kwartaal

Internationalisering en waardeketens: afhankelijkheden, multinationals en routinematigheid beroepen.

Publicaties

Buitenlandse multinationals goed voor relatief veel banen rond Amsterdam

Buitenlandse multinationals zijn goed voor 20 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de Nederlandse multinationals is dit 23 procent. De werkgelegenheid van buitenlandse...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2015, derde kwartaal

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. In deze editie staan multinationals centraal.

Publicaties

Multinationals prominent in Nederlandse economie

Multinationals zorgen voor 40 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven.Ze zijn goed voor twee derde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven en nemen meer dan 80 procent van de...

Artikelen

Beter beeld financiële stromen multinationals, bni over 2011 en 2012 hoger

Eerste, nog voorlopige onderzoeksresultaten, laten zien dat het niveau van het bruto nationaal inkomen (bni) van Nederland in 2011 en 2012 respectievelijk 1,8 en 1,5 procent hoger was dan eerder...

Artikelen

Werknemers bij internationaal opererende bedrijven beter betaald

Sociaaleconomische trends 2013. Bedrijven met internationale activiteiten betalen hogere salarissen dan vergelijkbare bedrijven die zich op de binnenlandse markt richten. Ceteris paribus hebben het...

Artikelen

Internationalisation Monitor 2013

The process of economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign direct investment and a growing role of multinational enterprises. The effects of globalisation for...

Publicaties

Trends in buitenlandse investeringen

Het derde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op de trends in buitenlandse investeringen. Nederlandse bedrijven hebben veel investeringen in het buitenland en buitenlandse...

Artikelen