Nederland Handelsland 2021

Placeholder Nederland handelsland 2021
Nederland Handelsland 2021 – export, import & investeringen bevat actuele en relevante informatie over de staat van internationalisering in Nederland. Internationale handel in goederen en diensten, de verdiensten aan export en de werkgelegenheid die dit oplevert, het Nederlandse aandeel in de wereldwijde investeringen, de activiteiten van multinationals en het aandeel van Nederland in internationale waardeketens komen uitgebreid aan bod in deze publicatie. Waar mogelijk bevat deze publicatie informatie over het coronajaar 2020.

Nederland Handelsland 2021 – export, import & investeringen is een publicatie bestaande uit jaarlijks terugkerende bedrijfseconomische kerngegevens en indicatoren. De publicatie bevat vele tijdreeksen, hoofdzakelijk op een hoog macro- of mesoniveau, met enkele onderwerpen specifiek gericht op prioriteiten uit de handelsagenda van het kabinet.

Deze publicatie voorziet in de behoefte snel toegang te hebben tot de belangrijkste gegevens over internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven en de economie in brede zin. Nederland Handelsland is ontwikkeld door het Expertisecentrum Globalisering van het CBS in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Voor elk hoofdstuk is er een tabellenset beschikbaar.

Bekijk hier de presentatie van Nederland Handelsland 2021 door CBS-onderzoeker en woordvoerder Marjolijn Jaarsma.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/5903a0b36b4c4bb0a318d67379e3d34e]