Niet-financiële bedrijven boeken minder winst

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 55,8 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is de eerste keer in 2,5 jaar tijd dat de winst lager is dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De brutowinst voor belasting is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals winsten van buitenlandse dochters en dividend- en renteopbrengsten, minus de betaalde rente en enkele betalingen aan de overheid (onder meer in verband met de aardgaswinning en erfpacht). De afname van de winst in het tweede kwartaal van 2019 is vooral toe te schrijven aan de afname van de winsten van buitenlandse dochterondernemingen. Deze waren 2,5 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van 2018. Enkele grote multinationals realiseerden lagere winsten in het buitenland.

Brutowinst niet-financiële vennootschappen voor belasting, 2e kwartaal
   Operationele winst (mld euro)Winsten van buitenlandse dochters (mld euro)Overige winst (mld euro)
20112e kwartaal31,513,40,3
20122e kwartaal31,613,90,4
20132e kwartaal31,512,11,3
20142e kwartaal30,314,12,1
20152e kwartaal34,317,32,6
20162e kwartaal35,113,52,9
20172e kwartaal37,315,41,4
20182e kwartaal39,514,93,6
20192e kwartaal40,912,32,5

De operationele winst van de niet-financiële bedrijven was 1,3 miljard euro hoger dan een jaar eerder, ondanks een toename van de loonkosten. Die loonkostenstijging kwam overigens deels door de groei van de werkgelegenheid. De binnenlandse dividendopbrengsten waren 0,7 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van 2018. De niet-financiële bedrijven betaalden iets meer rente, terwijl de renteontvangsten nauwelijks veranderden.

Bedrijven betalen meer belasting en keren minder dividend uit

Over de winst betalen bedrijven belastingen, zoals de vennootschapsbelasting. In het tweede kwartaal van 2019 betaalden de niet-financiële bedrijven 1,0 miljard euro meer belasting over hun winst dan in het tweede kwartaal van 2018. De investeringen in vaste activa waren 1,2 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De hogere belastinguitgaven en investeringen gaan ten koste van de dividenduitkeringen aan aandeelhouders, die 2,7 miljard euro lager waren dan in het tweede kwartaal van 2018.

Deze cijfers zijn voor de tweede keer tot stand gekomen op basis van een nieuwe gecombineerde vragenlijst: CBS-DNB Financiën van ondernemingen en betalingsbalans (www.cbs.nl/betalingsbalans).

Deze nieuwe vragenlijst is een belangrijke bron voor de nationale rekeningen. Sinds 2017 werken het CBS en DNB nauwer samen aan eenduidige cijfers voor de statistieken over de Nederlandse economie en de betalingsbalans. Vanaf het verslagjaar 2019 wordt aan de 354 grootste ondernemingen per kwartaal één gecombineerde vragenlijst uitgevraagd, in plaats van de Directe RApportages betalingsbalans (DRA) en de statistieken financiën van ondernemingen (KSFO / SFGO). Eerdere ervaring met nieuwe vragenlijsten leert dat de kwaliteit van eerste ramingen over het algemeen lager is en dat dit kan leiden tot meer en grotere bijstellingen door herrapportages. De brutowinst voor belasting in het eerste kwartaal van 2019 is bij deze publicatie 5,1 miljard euro opwaarts bijgesteld.