Internationaliseringsmonitor 2017, vierde kwartaal

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor staat de rol van Nederland in internationale waardeketens centraal. Een waardeketen omvat alle activiteiten die nodig zijn om een product of dienst vanuit de conceptfase via de verschillende productiefases bij eindverbruikers te bezorgen en verwerking na gebruik. Mede vanwege (technologische) ontwikkelingen in de transport- en ICT-sector en de liberalisering van de wereldeconomie zijn deze productieprocessen steeds vaker ‘opgeknipt’ en verspreid over de hele wereld. Processen worden veelal daar uitgevoerd waar de productie het goedkoopst of het meest efficiënt is. Het bestaan van dergelijke wereldwijde waardeketens creëert ook (nieuwe) afhankelijkheden tussen mensen, bedrijven en landen over de grens heen, die zeer complex kunnen zijn. De verplaatsing van een deel van de productieketen naar het buitenland heeft implicaties voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid, lonen, handel in tussenproducten en koolstofemissies, zowel in Nederland als in het buitenland. Maar ook andere gebeurtenissen – zoals een tsunami in Japan of het mislukken van een oogst in Afrika – kunnen ons land raken. Het is daarom cruciaal voor beleidsmakers om te begrijpen welke afhankelijkheden er zijn voor de Nederlandse economie, omdat een verandering in één locatie een aanzienlijke impact kan hebben op mensen, sectoren en het milieu op een andere locatie.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.