Effect multinationals op Nationale rekeningen 2010-2017

Omslag publicatie Invloed multinationale ondernemingen op de Nationale rekeningen
Voor zetelverplaatsingen en de verplaatsing van intellectueel eigendom naar Nederland heeft het CBS voor de periode 2010-2017 onderzocht in welke mate beide aspecten de huidige macro-economische cijfers van de Nederlandse economie beïnvloeden.

Multinationale ondernemingen zijn van groot belang voor de Nederlandse economie. Voor twee specifieke aspecten die vooral bij multinationale ondernemingen kunnen voorkomen, te weten zetelverplaatsingen en de verplaatsing van intellectueel eigendom naar Nederland, is door het CBS onderzocht in welke mate de huidige macro-economische cijfers van de Nederlandse economie door de beide aspecten worden beïnvloed.

Op basis van microgegevens die het CBS tot zijn beschikking heeft, zijn voor de periode 2010 tot en met 2017 ramingen gemaakt van het effect van beide aspecten op enkele macro-economische grootheden.

De conclusie uit het onderzoek is dat de twee onderzochte aspecten een significante invloed hebben op de Nederlandse macro-economische cijfers, maar dat vanuit het perspectief van de gehele Nederlandse economie de invloed relatief beperkt is. Dit onderzoek is bekostigd door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.