Auteur: Ronald Nelisse

Multinationals in de Nederlandse economie

Over deze publicatie

"De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. Deze editie gaat over de uitsplitsing van de sector niet-financiële ondernemingen naar verschillende subsectoren.