Buitenlandse multinationals goed voor relatief veel banen rond Amsterdam

Buitenlandse multinationals zijn goed voor 20 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de Nederlandse multinationals is dit 23 procent. De werkgelegenheid van buitenlandse multinationals zit vooral in de Randstad en het zuiden. De banen van Nederlandse multinationals zijn gelijkmatiger verdeeld over Nederland. Dit meldt CBS.

Buitenlandse multinationals vooral actief rond Amsterdam

De concentratie van banen bij buitenlandse multinationals (buitenlandse bedrijven met een dochteronderneming in Nederland) is duidelijk het hoogst in de Randstad en in het zuiden van het land. Het grootste aandeel banen bij buitenlandse multinationals is geconcentreerd in Groot-Amsterdam (32 procent), gevolgd door IJmond (29 procent) en Noord-Limburg (25 procent). Het laagste aandeel banen bij een buitenlandse multinational is te vinden in Zuidwest-Friesland (9 procent).

Aandeel banen bij buitenlandse multinationals in 2013

Nederlandse multinationals gelijkmatiger verspreid over het land

De spreiding van banen bij Nederlandse multinationals (Nederlandse bedrijven met dochterondernemingen in het buitenland) is veel gelijkmatiger verdeeld over het hele land. Banen bij Nederlandse multinationals zijn het sterkst vertegenwoordigd in de Delfzijl en omgeving (30 procent), Zuidoost-Noord-Brabant (29 procent) en Noord-Limburg (29 procent). IJmond heeft, met slechts 11 procent, het laagste aandeel banen bij Nederlandse multinationals. Meer informatie over globalisering en de rol van multinationals is te vinden in de Internationaliseringsmonitor.

Aandeel banen bij Nederlandse multinationals in 2013