Internationaliseringsmonitor 2015, derde kwartaal

CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor. Deze monitor ondersteunt het publieke debat over de internationalisering met feiten en inzichten. In deze editie staan multinationals centraal.

Internationaliseringsmonitor

Multinationals vormden in 2013 iets meer dan 2 procent van de Nederlandse business economy maar zijn niettemin heel belangrijk voor de economie in termen van omzet, internationale handel en werkgelegenheid. Voor het eerst maken we in deze editie onderscheid tussen multinationals in buitenlands eigendom en Nederlandse multinationals.

De belangrijkste conclusies in deze editie:

  • Multinationals zijn grote werkgevers. Er zijn bijna 2 miljoen banen bij multinationals, waarvan 0,9 miljoen bij buitenlandse multinationals in Nederland.
  • Nederlandse multinationals bieden behalve werkgelegenheid in Nederland ook werkgelegenheid bij dochterbedrijven in het buitenland: in totaal 2,3 miljoen mensen. Twee derde hiervan werkt in de EU en één derde buiten de EU (vooral VS, Brazilië en Azië).
  • Multinationals zijn goed voor twee derde van de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven. Buitenlandse multinationals alleen al nemen 40 procent voor hun rekening.
  • Multinationals zorgen voor ruim 80 procent van de in- en uitvoer van goederen van het Nederlandse bedrijfsleven. Buitenlandse multinationals alleen al ongeveer de helft.
  • De internationale handel van Nederlandse multinationals is tussen 2007 en 2014 sterker gegroeid dan die van buitenlandse multinationals en niet-multinationals. Een belangrijk deel van deze groei komt door meer handel in (en wederuitvoer van) minerale brandstoffen.
  • Het aantal hoogbetaalde banen is tussen 2008 en 2013 het sterkst gegroeid bij multinationals, met een kleine voorsprong voor Nederlandse. Significant lager is de groei van het aantal hoogbetaalde banen bij niet-multinationals. Het aantal laagbetaalde banen is het sterkst gegroeid bij buitenlandse multinationals.
  • Bedrijven die kernactiviteiten naar het buitenland verplaatst hebben, lieten tussen 2008 en 2013 een krimp in hun werkgelegenheid zien. Maar de gemiddelde werkgelegenheid bij bedrijven die alleen ondersteunende activiteiten naar het buitenland verplaatst hebben, bleef tussen 2008 en 2013 vrijwel onveranderd.