Trends in buitenlandse investeringen

Het derde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 gaat in op de trends in buitenlandse investeringen.

Nederlandse bedrijven hebben veel investeringen in het buitenland en buitenlandse bedrijven hebben veel investeringen in Nederland. De afgelopen jaren, toen het economisch tij tegen zat, waren deze stromen minder groot dan in eerdere jaren. In het eerste kwartaal van 2013 zag het er beter uit, maar het is te vroeg om te kunnen zeggen of er sprake is van definitief herstel.

Dit hoofdstuk gaat ook in op de buitenlandse investeringen door het midden- en kleinbedrijf (MKB). Ongeveer 1 procent van alle MKB’ers heeft buitenlandse investeringen. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat het buitenlandse investeringen heeft. In 2010 bedroegen de buitenlandse investeringen van het MKB 13 miljard euro, ongeveer 2 procent van alle buitenlandse investeringen door Nederlandse bedrijven. MKB’ers met buitenlandse investeringen zijn groter, exportgerichter en productiever dan MKB’ers zonder buitenlandse investeringen.

In 2011 nam de aanwezigheid van buitenlandse bedrijven in Nederland verder toe. Bedrijven in buitenlands eigendom waren goed voor 16 procent van de werkgelegenheid, 35 procent van de omzet en 26 procent van de toegevoegde waarde in het Nederlandse bedrijfsleven (exclusief de financiële sector). In het bbp tegen factorkosten, waarin naast het bedrijfsleven onder andere overheid en zorg ook meegeteld worden, zijn zij verantwoordelijk voor 15 procent.