Nederland Handelsland 2019

Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid bevat actuele en relevante informatie over de staat van internationalisering in Nederland. Export, investeringen, multinationals, startende exporteurs, born globals komen uitgebreid aan bod in deze publicatie.

Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie bestaande uit jaarlijks terugkerende bedrijfseconomische kerngegevens en indicatoren. De publicatie bevat vele tijdreeksen, hoofdzakelijk op een hoog macro- of mesoniveau, met enkele onderwerpen specifiek gericht op prioriteiten uit de handelsagenda van het kabinet.

Deze publicatie voorziet in de behoefte snel toegang te hebben tot de belangrijkste gegevens over internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven en de economie in brede zin. Nederland Handelsland is ontwikkeld door het Expertisecentrum Globalisering van het CBS in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.