Multinationals prominent in Nederlandse economie

Multinationals zorgen voor 40 procent van de banen in het Nederlandse bedrijfsleven .Ze zijn goed voor twee derde van de omzet in het Nederlandse bedrijfsleven en nemen meer dan 80 procent van de internationale handel in goederen voor hun rekening. Zo maakte CBS bekend in de Internationaliseringsmonitor. Daarmee is de kleine groep multinationals van groot belang voor de Nederlandse economie.

Belang buitenlandse en Nederlandse multinationals in Nederland, 2013

Bijna 2 miljoen banen bij multinationals

Multinationals zijn belangrijke werkgevers in Nederland. In 2013 waren er in totaal 1,9 miljoen banen bij multinationals, waarvan Nederlandse multinationals met 1 miljoen banen iets meer dan de helft voor hun rekening nemen. Dit terwijl ongeveer 1 procent van alle bedrijven in Nederland een buitenlandse multinational is en nog eens 1 procent een Nederlandse multinational, ofwel in Nederlandse handen maar met dochterbedrijven in het buitenland. Voorbeelden van buitenlandse multinationals zijn Tata Steel (voormalige Koninklijke Hoogovens), LIDL en V&D (Sun Capital). Voorbeelden van Nederlandse multinationals zijn AkzoNobel, Philips en Ahold. Eerder berichtte CBS al dat er bij bedrijven die internationaal actief zijn minder banen verloren gingen sinds het begin van de crisis in 2008. 

Multinationals goed voor twee derde van omzet Nederlands bedrijfsleven

Ook in de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven spelen multinationals een hoofdrol. Van de totale omzet wordt 40 procent door buitenlandse multinationals gegenereerd en nog eens een kwart door Nederlandse. Buitenlandse multinationals zorgden in 2013 voor circa de helft van de Nederlandse in- en uitvoer van goederen. Nederlandse multinationals namen een derde van de uitvoer en 30 procent van de invoer voor hun rekening.

Bron:

  • Internationaliseringsmonitor 2015, derde kwartaal.
  • Voor meer informatie over globalisering zie: Globalisering 
    De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.