Zoekresultaten

113 resultaten voor keyword:migratieachtergrond
113 resultaten voor keyword:migratieachtergrond

Pagina 1 van 5

Migratieachtergrond

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.

Overig

Culturele diversiteit RDW november 2020

Uitkomsten Culturele diversiteit onder werknemers RDW, november 2020

Cijfers

Persoon met een migratieachtergrond.

Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Overig

CBS past indeling rond migratie aan na consultatie externe partijen

Het CBS heeft de afgelopen periode nagedacht over een nieuwe indeling voor migranten – naar hun herkomst – en hun in Nederland geboren kinderen.

Artikelen

Aandeel jongere daklozen in 5 jaar tijd gehalveerd

Op 1 januari 2021 waren 32 duizend mensen dakloos. Begin 2020 waren dit er ruim 36 duizend, waarmee de jarenlang stijgende trend van het aantal dakloze mensen tot stilstand kwam. Het aandeel 18- tot...

Artikelen

Dialoog CBS met stakeholders: vervanging indeling westers en niet-westers

De afgelopen week is het CBS met organisaties uit de samenleving, het beleid en de wetenschap de dialoog aangegaan over de heroverweging van de indeling westers en niet-westers.

Artikelen

In maart 413 duizend personen met algemene bijstand

Eind maart 2020 telde Nederland 413 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 2 duizend minder dan aan het eind van het vierde kwartaal van...

Artikelen

Culturele diversiteit Gemeente Amersfoort juni 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Amersfoort, juni 2020

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Hoorn 2019

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Hoorn 2019.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Tilburg 2019

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Tilburg,,2019

Cijfers

Culturele diversiteit De Haagse Hogeschool, september 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van De Haagse Hogeschool, september 2020

Cijfers

Culturele diversiteit TenneT TSO BV, 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van TenneT TSO BV, 2020

Cijfers

Culturele diversiteit ProRail december 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van ProRail, december 2020

Cijfers

Kiesgerechtigden naar migratieachtergrond, 1-1-2020

Aantal kiesgerechtigden op 1-1-2020 naar migratieachtergrond en generatie.

Cijfers

Culturele diversiteit Menzis, 2019

Culturele diversiteit onder werknemers van Menzis, 2019

Cijfers

Culturele diversiteit NTR, 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van NTR, 2020

Cijfers

Culturele diversiteit Ahold Delhaize september 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van Ahold Delhaize, september 2020

Cijfers

Culturele diversiteit ASR november 2020

Culturele diversiteit onder werknemers van ASR, november 2020

Cijfers

Aantal personen in de bijstand vrijwel onveranderd

Eind juni 2021 waren er 431 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering, duizend meer dan een jaar eerder en de kleinste jaar-op-jaargroei in vijf kwartalen

Artikelen

Minder inwoners verdronken in 2021

In 2021 zijn 80 inwoners van Nederland verdronken in open water, of in of om het huis. Dat waren er 27 minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Tweede generatie emigreert vaker, maar komt ook vaak terug

Personen met een tweede generatie migratieachtergrond vertrekken vaker naar het buitenland dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Artikelen

19 duizend personen minder in bijstand in 2019

Aantal personen met bijstandsuitkering in 2019 met 19 duizend afgenomen tot 413 duizend. Daling voornamelijk onder personen jonger dan 45 jaar

Artikelen

Stijging van het aantal daklozen tot stilstand gekomen

Op 1 januari 2020 telde Nederland naar schatting ruim 36 duizend daklozen. De jarenlange stijging, tot 39 duizend in 2018, is hiermee tot stilstand gekomen. Er waren vooral minder jonge daklozen....

Artikelen

Herkomst

Indeling bestaande uit twee onderdelen: geboren in Nederland en herkomstland.

Overig

Kind van migranten

In Nederland geboren personen met een of twee in het buitenland geboren ouders.

Overig