Auteur: Statistics Netherlands

Nieuwe indeling bevolking naar herkomst

Vervanging van indeling naar migratieachtergrond en westers/niet-westers

Over deze publicatie

Het CBS gaat in 2022 over op een andere manier van publiceren over wat tot nu toe de bevolking met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond werd genoemd:
1. Het wordt meer bepalend waar iemand zelf geboren is en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. In de nieuwe indeling spreekt het CBS over migranten en hun (in Nederland geboren) kinderen.
2. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden.
In dit artikel worden de nieuwe indeling, de achtergrond ervan, en de verschillen met de tot nu toe gebruikte indeling toegelicht.