7 op de 10 mensen bereid tot vaccinatie tegen corona

© Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh
In het eerste kwartaal van 2021 gaf 66 procent van de mensen van 16 jaar of ouder aan dat ze van plan zijn zich te laten inenten tegen het coronavirus. Opgeteld bij de 4 procent die ten tijde van het onderzoek al gevaccineerd was, komt het aandeel dat bereid is zich te laten vaccineren op 71 procent. De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd en met het onderwijsniveau. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe gegevens van bijna 2 duizend respondenten uit de Gezondheidsenquête.

Van alle 16-plussers gaf 14 procent aan dat ze het oneens of helemaal oneens waren met de stelling dat ze van plan zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Nog eens 15 procent stond nog neutraal tegenover het inenten tegen COVID-19.
In het eerste kwartaal van 2021 gaf 13 procent van de Nederlanders (van alle leeftijden) aan (waarschijnlijk) corona te hebben gehad. 40 procent van hen gaf aan dat dit ook bevestigd was door een coronatest, bij de rest was dit niet bevestigd. Van de mensen die aangaven (waarschijnlijk) corona te hebben gehad meldde 24 procent dat ze niet ziek zijn geweest, 44 procent een beetje ziek, 25 procent redelijk ziek, en 6 procent ernstig ziek.

‘Ik ben van plan om me te laten vaccineren tegen het coronavirus’, 1e kwartaal 2021
Mening over vaccinatie16-plussers
Helemaal mee oneens9,2
Mee oneens4,8
Neutraal15,2
Mee eens18,9
Helemaal mee eens47,5
Reeds gevaccineerd4,4

Vaccinatiebereidheid stijgt met leeftijd

De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd: 64 procent van de 16- tot 30-jarigen is voornemens zich te laten inenten tegen COVID-19 of is al ingeënt, onder 75-plussers is dit 81 procent. Mannen zijn ongeveer even vaak als vrouwen van plan om zich te laten vaccineren (72 procent tegen 70 procent).
Onder 25-plussers geven hoogopgeleiden (afgerond hbo of wo) met 77 procent vaker aan dat ze van plan zijn zich te laten vaccineren dan laagopgeleiden (68 procent) en middelbaaropgeleiden (69 procent).

Vaccinatiebereidheid, 1e kwartaal 2021
LeeftijdBereid of al gevaccineerd (%)Neutraal (%)Niet bereid (%)
16 tot 30 jaar64,316,719
30 tot 45 jaar66,618,714,6
45 tot 60 jaar72,215,912
60 tot 75 jaar75,613,411
75 jaar of ouder81,45,513,1

Van de mensen van 16 jaar of ouder met een niet-westerse migratieachtergrond wil iets meer dan de helft (52 procent) zich laten vaccineren. De vaccinatiebereidheid is hoger onder mensen met een westerse migratieachtergrond (69 procent) en met een Nederlandse achtergrond (74 procent). Ook als rekening wordt gehouden met de verschillen in leeftijdsopbouw en onderwijsniveau van deze bevolkingsgroepen, is de vaccinatiebereidheid bij mensen met een niet-westerse migratie achtergrond lager.

6 op de 10 Nederlanders achten coronavaccins veilig

62 procent van de Nederlanders van 16 jaar of ouder is ervan overtuigd dat de vaccins die in Nederland gebruikt worden tegen het coronavirus veilig zijn. Van degenen die niet van plan zijn om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren geeft 16 procent aan dat ze wel vertrouwen hebben in de veiligheid van deze vaccins, iets meer dan de helft is hiervan niet overtuigd. Onder de mensen die al gevaccineerd zijn of die gevaccineerd willen worden acht 81 procent de vaccins veilig.
Van de mensen die nog twijfelen over inenten is 15 procent overtuigd van de veiligheid, 45 procent staat hier neutraal tegenover.

Vertrouwen in veiligheid coronavaccins, 1e kwartaal 2021
VaccinatiebereidheidVertrouwen (% personen van 16 jaar of ouder)Neutraal (% personen van 16 jaar of ouder)Geen vertrouwen (% personen van 16 jaar of ouder)Weet niet (% personen van 16 jaar of ouder)
Laat zich vaccineren of reeds gevaccineerd80,911,71,55,9
Twijfelt over vaccinatie14,845,116,423,7
Laat zich niet vaccineren15,71750,716,6

4 op de 10 mensen die zich niet laat inenten vinden vaccinatie toch belangrijk

Ruim 80 procent van de 16-plussers vindt vaccineren tegen het coronavirus belangrijk of heel belangrijk. Van degenen die gevaccineerd willen worden of dat al zijn, is bijna iedereen deze mening toegedaan (96 procent). Van de mensen die aangeven zich niet te willen laten inenten tegen corona, vindt toch 42 procent vaccinatie van belang, tegen 25 procent die aangeven dit niet belangrijk te vinden.