Horeca en universiteiten trekken relatief veel Chinezen

© Berlinda van Dam / Hollandse Hoogte
In 2019 woonden er 36,5 duizend mensen met de Chinese nationaliteit in Nederland. Het overgrote deel werkte of studeerde. Van alle Chinese werknemers die in Nederland wonen, werkte in 2018 ruim 43 procent in de horeca. Universiteiten trekken ook veel Chinese studenten en werknemers, onder anderen promovendi. Dit meldt het CBS op basis van de Internationaliseringsmonitor China.
Het aantal inwoners met Chinese nationaliteit is in Nederland sterk toegenomen, van 7,5 duizend in 2000 naar 36,5 duizend in 2019. Het aantal mensen met een Chinese migratieachtergrond in Nederland is overigens hoger (voor 2019 gaat het om 54,2 duizend inwoners die in China geboren zijn). Van de mensen met de Chinese nationaliteit behoorden ongeveer 32 duizend personen, ruim 88 procent, tot de potentiële beroepsbevolking (15 tot 75 jaar oud). Ruim driekwart van deze groep bestaat uit relatief jonge mensen tussen 26 en 45 jaar oud.

Chinese werknemers (exclusief zzp’ers) die in Nederland woonden, hadden in 2018 vaker een baan in de horeca (43,2 procent) dan in andere sectoren. Ook in de handel vonden veel Chinese werknemers een baan, namelijk 12,5 procent. Andere sectoren met veel Chinese werknemers zijn de specialistische zakelijke dienstverlening (9,2 procent), de industrie (6,7 procent) en het onderwijs (6,5 procent).

Chinese werknemers naar sector, 2018
SectorAandeel van de Chinese werknemers (%)
Horeca43,2
Handel12,5
Specialistische zakelijke diensten9,2
Industrie6,7
Onderwijs6,5
Verhuur en overige zakelijke diensten5,2
Overig16,7

Chinezen in het Nederlandse hoger onderwijs

Het onderwijs trok, naast werknemers, ook veel Chinese studenten aan. China stond in het studiejaar 2018/’19 op de derde plaats qua herkomstland van ingeschreven internationale studenten, na Duitsland en Italië. In dat studiejaar stonden 4 475 Chinese studenten ingeschreven in het Nederlandse hoger onderwijs. Dit is 5,3 procent van alle internationale studenten in Nederland in dat jaar. In 2012/’13 was dit nog 8,2 procent. Opvallend is dat het aantal Chinese studenten in bachelorprogramma’s gedaald is tussen 2013/’14 en 2018/’19, terwijl het aantal Chinese studenten in masterprogramma’s juist is toegenomen.

Chinese studenten in Nederland
StudiejaarBachelorMaster
2013/'1424751723
2014/'1523311907
2015/'1621542143
2016/'1720192295
2017/'1820282411
2018/'1919632512

14 procent Chinese studenten bij TU Delft

Ruim een derde van de Chinese studenten stond in het studiejaar 2018/’19 ingeschreven aan de Technische Universiteit Delft, de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Vele Chinese studenten in het Nederlandse hoger onderwijs blijven na afronding van hun studie in Nederland en vinden vaak een baan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zo is, drie jaar na afstuderen, ongeveer één derde van de Chinese bacheloralumni en rond de 40 procent van de Chinese masteralumni in loondienst of als zzp’er werkzaam in Nederland. Ongeveer een vijfde van de Chinese bacheloralumni blijft in Nederland voor een vervolgstudie.

Chinese werknemers (845 personen, onder andere promovendi) die werkzaam zijn in het Nederlandse hoger onderwijs zijn vooral te vinden op de technische universiteiten, zoals de TU Delft, de TU Eindhoven en de Universiteit Twente. Op deze universiteiten is ongeveer 45 procent van deze werknemers actief.

Chinese studenten bij instellingen hoger onderwijs, 2018/'19
Instelling hoger onderwijsAandeel van de Chinese studenten (%)
Technische Universiteit Delft14
Wageningen Universiteit 11
Universiteit van Amsterdam11
Rijksuniversiteit Groningen8
Erasmus Universiteit Rotterdam7
Overige instellingen 49