Auteur: Marijke Hartgers, Tanja Traag, Laura Wielenga

De schooladviezen in groep 8: verschillen tussen groepen leerlingen

Over deze publicatie

In groep 8 van de basisschool krijgen leerlingen een schooladvies voor het vervolgonderwijs. Als zij op basis van de eindtoets een hoger advies halen kan dit advies nog naar boven worden bijgesteld. Het aandeel leerlingen dat op de toets een hoger advies haalt en het aandeel leerlingen dat op basis daarvan een hoger schooladvies krijgt verschilt naar enkele achtergrondkenmerken van leerlingen. In 2019/’20 werd de eindtoets als gevolg van de Coronacrisis niet afgenomen. Het eerste advies was dus meteen het definitieve advies.