Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel

Vertrouwen van migranten in medemens en instituties

Over deze publicatie

Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat vertrouwen heeft in de medemens is in de periode 2012-2019 gestegen. Ook het vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, de Tweede Kamer en de Europese Unie, groeide in deze periode. Vooral migranten met een niet-westerse achtergrond tonen minder vertrouwen in de medemens, maar meer in sommige instituties dan mensen met een westerse of Nederlandse achtergrond. Dergelijke vertrouwenskloven tussen mensen van een verschillende herkomst zijn sinds 2012 verkleind. Een van de redenen voor deze ontwikkeling is de veranderde samenstelling van de groep migranten. Er zijn meer migranten uit landen die een hoog vertrouwen hebben, zoals uit Aziatische, Arabische en Sub-Sahara-Afrikaanse landen, en minder migranten uit de traditionele herkomstlanden Turkije, Marokko en Suriname, die doorgaans een laag vertrouwen hebben. Door de relatieve afname van het aandeel migranten uit de traditionele landen, neemt het gemiddelde vertrouwen van de migranten toe.