Zoekresultaten

36 resultaten voor keyword:energiebedrijven
36 resultaten voor keyword:energiebedrijven

Pagina 1 van 2

Opbrengst aandelenverkoop energiebedrijven door gemeenten vooral gebruikt voor investeringen

Gemeenten hebben in 2010 ruim 1,9 miljard euro van de opbrengst van de verkoop van aandelen Nuon en Essent besteed aan investeringen. Dit is ruim 60 procent van de eerste 3,2 miljard die door de...

Artikelen

Uitstoot CO2 hoger in het tweede kwartaal van 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 2,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het tweede kwartaal 3,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Vooral de CO2-uitstoot door gasverbruik voor verwarming was lager.

Artikelen

Warmteleveringen in de CBS Energiebalans

Warmtelevering van (energie)bedrijven aan huishoudens of andere bedrijven kunnen een middel zijn voor een efficiënte energievoorziening. Dit artikel beschrijft de informatie die CBS heeft over...

Publicaties

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. De toename komt vooral doordat huishoudens en de dienstverlening meer gas verbruikt hebben voor...

Artikelen

Uitstoot CO2 fors lager in het eerste kwartaal van 2020

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 8,7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

CO2-uitstoot opnieuw lager

In het tweede kwartaal van 2016 was de CO2-uitstoot in Nederland 0,3 procent lager.

Artikelen

Uitstoot CO2 lager in het derde kwartaal van 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 4,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het derde kwartaal 2020

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 4,5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

CO2-uitstoot vrijwel even hoog in derde kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Uitstoot CO2 hoger in het vierde kwartaal 2018

De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 0,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Huishoudens en de transportsector hebben meer CO2 uitgestoten, energiebedrijven...

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,9 procent lager in het tweede kwartaal.

Artikelen

Meer CO2 uitgestoten in het vierde kwartaal 2016

De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 7,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

CO2-uitstoot nagenoeg gelijk in derde kwartaal 2018

De CO2-uitstoot was in het derde kwartaal 0,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017.

Artikelen

Minder CO2- uitstoot ondanks economische groei

Ondanks de economische groei was in het derde kwartaal van 2016 de CO2-uitstoot in Nederland 2,3 procent lager.

Artikelen

Ruim een vijfde minder CO2 uitgestoten in het tweede kwartaal 2020

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal ruim een vijfde lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019.

Artikelen

Teveel aan CO2- uitstoot kost energiebedrijven minder geld

Door een toename van de elektriciteitsproductie hebben energiebedrijven in 2009 meer CO2 uitgestoten dan in 2008. Om de emissies af te dekken, moesten de energiebedrijven emissierechten bijkopen.

Artikelen

Uitstoot CO2 was hoger in het vierde kwartaal van 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 1,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in eerste kwartaal

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 1,3 procent lager.

Artikelen

Lagere CO2-uitstoot in het vierde kwartaal 2017

De CO2-uitstoot was 0,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Uitstoot CO2 lager in het eerste kwartaal 2019

De CO 2 -uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 0,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

Artikelen

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2017

De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal van 2017 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de economische groei in 2014

Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninformatie verbetert, onder meer door een toename van de...

Artikelen

Grote verschillen in dynamiek bedrijfstakken

De energiesector was in 2008 de meest dynamische branche, er kwamen 130 bedrijven bij. De toename is het resultaat van 235 toetreders en 105 uittreders, respectievelijk 29 en 13 procent van het...

Artikelen