Lagere CO2-uitstoot in eerste kwartaal

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 1,3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie groeide in dezelfde periode met 1,4 procent. Belangrijke oorzaak van de daling van de CO2-uitstoot is dat elektriciteitsbedrijven bij de productie minder steenkool hebben ingezet. Ook het lagere gasverbruik voor verwarming dempte de CO2-uitstoot. Dit meldt CBS.

Het eerste kwartaal van 2016 was iets warmer dan een jaar eerder. Vooral de eerste twee maanden van het jaar waren minder koud. Gecorrigeerd voor het weereffect was de daling van de CO2-uitstoot 0,8 procent.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2016
 CO2-emissiesToegevoegde waarde van producentenBbp
Nederlandse economie (weergecorrigeerd)-0,8
Nederlandse economie-1,31,4
Energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer-3,22,8
Landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid-1,5-0,8
Commerciële en niet-commerciële dienstverlening-1,31,8
Transportsector2,32,8
Huishoudens-0,8

Lagere CO2 -uitstoot elektriciteitsbedrijven

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot door elektriciteitsbedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ruim 3 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor circa 28 procent van de totale uitstoot. De afname komt doordat elektriciteitsbedrijven bij hun productie meer aardgas en minder steenkool hebben ingezet. In 2015 nam het gebruik van steenkool juist toe. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij het verbranden van steenkool. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verbeterd. De totale elektriciteitsproductie is wel gestegen door toegenomen binnenlands verbruik.

Chemie stoot meer CO2 uit door toegenomen productie

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vooral de aardolie-industrie stootte minder CO2 uit. De chemiesector heeft daarentegen meer uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De toename komt vooral door de hogere productie in deze sector.

In de transportsector is de CO2-uitstoot hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dit komt vooral door het toegenomen aantal vliegbewegingen.

Minder CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening

De CO2-uitstoot van huishoudens, goed voor 23 procent van de CO2-uitstoot, nam af met bijna 1 procent. Er werd vooral minder aardgas gestookt voor het verwarmen van woningen. Het weer was ook relatief zacht in het eerste kwartaal van 2016. Ook in de dienstverlening daalde de uitstoot door het afgenomen aardgasverbruik voor de verwarming van bedrijfspanden.

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening.