Uitstoot CO2 lager in het eerste kwartaal 2019

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS / Nikki van Toorn
De CO<sub>2</sub>-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 0,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 1,7 procent. De afname van de CO<sub>2</sub>-uitstoot komt vooral doordat de huishoudens en de dienstverlening minder gas verbruikt hebben voor verwarming. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Het eerste kwartaal van 2019 was minder koud dan dat van 2018. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de de CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 1,6 procent hoger dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2019
CategoriesCO2-emissie (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Bbp (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)1,6
Nederlandse economie-0,81,7
Transportsector0,81,8
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
0,7-1,5
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
02,5
Huishoudens-3
Overige dienstverlening-3,61,5

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening lager

De CO2-uitstoot van huishoudens was in het eerste kwartaal 3,0 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Vooral de uitstoot door het gasverbruik nam af. De uitstoot door het verbruik van motorbrandstoffen steeg daarentegen. In het eerste kwartaal van 2019 was het aandeel van huishoudens in de totale CO2-uitstoot ruim 21 procent.

Verder was de CO2-uitstoot van de dienstverlening in het eerste kwartaal 3,6 procent lager dan in het hetzelfde kwartaal van 2018. Het aandeel van de dienstverlening in de totale uitstoot bedroeg 11 procent.

Hogere CO2-uitstoot transportsector

De CO2-uitstoot van de transportsector lag in het eerste kwartaal 0,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 10 procent. De uitstoot van de luchtvaart en de binnenvaart nam toe, de uitstoot van de zeevaart nam daarentegen af.

Hogere CO2–uitstoot energiebedrijven

In het eerste kwartaal van 2019 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 0,7 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven waren in het eerste kwartaal goed voor bijna 29 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool.

CO2-uitstoot landbouw en industrie gelijk gebleven

De CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid was in het eerste kwartaal van 2019 nagenoeg hetzelfde als in het eerste kwartaal van 2018. In het eerste kwartaal van 2019 was aan dit cluster 28 procent van de totale uitstoot toe te schrijven. De emissies in de chemische en aardolie-industrie namen toe, de uitstoot in de landbouw daalde daarentegen.

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens, eerste kwartaal 2019
CategoriesAandeel
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
28,6
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
28,1
Huishoudens21,7
Overige dienstverlening11
Transportsector10,6

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.