Minder CO2- uitstoot ondanks economische groei

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In het derde kwartaal van 2016 was de CO2-uitstoot in Nederland 2,3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie groeide in dezelfde periode met 2,4 procent. Dit is het derde kwartaal op rij dat de CO2-uitstoot lager is bij economische groei. Belangrijke oorzaak van de lagere uitstoot is dat energiecentrales meer aardgas in plaats van steenkool hebben ingezet bij de productie van elektriciteit. Ook is er opnieuw minder gas gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Dit meldt CBS.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, derde kwartaal 2016
 CO2-emissieToegevoegde waardeBbp
NLe economie (weergecorrigeerd)-1
Nederlandse economie-2,32,4
Overige dienstverlening-6,22,2
Energie- en waterbedrijven, afvalbeheer-61
Landbouw, delfstoffen, industrie, bouw-2,23,4
Transportsector4,62
Huishoudens-0,4

Het derde kwartaal van 2016 was warmer dan een jaar eerder. Vooral september was relatief warm. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 1,0 procent lager dan een jaar eerder.

Energiebedrijven stoten minder CO2 uit.

Ondanks de hogere productie van elektriciteit was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer in het derde kwartaal 6 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor circa 33 procent van de totale uitstoot. De lagere CO2-uitstoot komt doordat energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij het verbranden van steenkool. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verbeterd.

Luchtvaart stoot meer CO2 uit

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het derde kwartaal met circa 5 procent. De uitstoot van de transportsector is goed voor ruim 19 procent van de totale uitstoot. De stijging van de totale toegevoegde waarde van de transportsector is echter kleiner dan de toename van de CO2-uitstoot. Met ruim 6 procent nam vooral de uitstoot van de luchtvaart aanzienlijk toe. Dit komt grotendeels door de gestegen productie (ruim 7 procent).

Landbouw en basismetaalindustrie stoten minder CO2 uit

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster is goed voor 25 procent van de totale uitstoot. Vooral de landbouwsector en de basismetaalindustrie hebben minder CO2 uitgestoten. De lagere uitstoot van de basismetaalindustrie kwam met name door de lagere productie. Daarentegen stootte de chemische industrie meer CO2 uit door de hogere productie.

Minder CO2-uitstoot overige dienstverlening en huishoudens

De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, goed voor circa 8 procent van de CO2-uitstoot, was ruim 6 procent lager. Er werd vooral minder aardgas verstookt voor het verwarmen van bedrijfspanden. De CO2-uitstoot van huishoudens, goed voor 15 procent van de CO2-uitstoot, was iets lager in het derde kwartaal van 2016. Ook dit kwam vooral door het lagere gasverbruik voor verwarming. Daarentegen nam de uitstoot door huishoudens als gevolg van het verbruik van brandstof voor eigen vervoer toe.

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening.