Uitstoot CO2 hoger in het tweede kwartaal van 2019

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De CO<sub>2</sub>-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 2,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Volgens de tweede berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 1,8 procent. De toename van de CO<sub>2</sub>-uitstoot komt vooral doordat de huishoudens en de dienstverlening meer gas verbruikt hebben voor verwarming. Daarentegen nam de CO<sub>2</sub>- uitstoot van energiebedrijven juist af. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Het tweede kwartaal van 2019 was kouder dan dat van 2018. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de de CO2-uitstoot in het tweede kwartaal 1,3 procent lager dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2019
CategoriesCO2-emissie (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )Bbp (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)-1,3
Nederlandse economie2,91,8
Overige dienstverlening16,81,8
Huishoudens12,7
Transportsector1,50,9
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
0,41,5
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-3,86,2

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening hoger

De CO2-uitstoot van huishoudens was bijna 13 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanwege het koudere weer, met name in april en mei, werd er meer aardgas verstookt voor verwarming van woningen en bedrijfspanden. Ook de emissies door autogebruik namen toe. In het tweede kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 18 procent van het totaal. Verder was de CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, die goed is voor 12 procent van de CO2-uitstoot, bijna 17 procent hoger dan in het tweede kwartaal 2018.

Hogere CO2-uitstoot transportsector

De CO2-uitstoot van de transportsector lag in het tweede kwartaal 1,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 13 procent. De uitstoot van de luchtvaart, binnenvaart en wegvervoer nam toe, de uitstoot van de zeevaart nam daarentegen af.

Landbouw en industrie stoten meer CO2 uit

In het tweede kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 0,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster was in het tweede kwartaal van 2019 goed voor ruim 24 procent van de totale uitstoot. Met name de aardolie-industrie en de landbouwsector hebben meer CO2 uitgestoten, in de chemische industrie daalden de emissies.

Lagere CO2–uitstoot energiebedrijven

In het tweede kwartaal van 2019 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 3,8 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven waren in het tweede kwartaal goed voor ruim 32 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De elektriciteitsproductie en de toegevoegde waarde van de elektriciteitsproducenten waren wel hoger dan in het tweede kwartaal van 2018.

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens, tweede kwartaal 2019
CategoriesAandeel
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
32,1
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
24,3
Overige dienstverlening12
Transportsector13,4
Huishoudens18,2

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.