CO2-uitstoot neemt licht toe in vierde kwartaal

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 0,4 procent hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In dezelfde periode groeide de economie met 1,6 procent. Belangrijke oorzaak van de lichte toename van de CO2-uitstoot is de hogere productie van de elektriciteitsbedrijven en de chemische industrie. Het lage gasverbruik voor verwarming dempte de CO2-uitstoot. Dit meldt CBS.

Het vierde kwartaal van 2015 was warmer dan een jaar eerder. Vooral december was minder koud. Gecorrigeerd voor het weereffect was de toename van de CO2-uitstoot 2,4 procent in plaats van 0,4 procent.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, vierde kwartaal 2015

Meer CO2-uitstoot energiebedrijven

In het vierde kwartaal was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor circa 30 procent van de totale uitstoot. De stijging komt vooral doordat energiebedrijven meer elektriciteit hebben geproduceerd.

Bij de productie van energiebedrijven is voor het eerst sinds twee kwartalen meer aardgas ingezet. Het gebruik van steenkool is ook gestegen, maar deze stijging is wel kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

Stijgende productie chemie leidt tot meer CO2-uitstoot

Ook het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft meer CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit komt vooral door de gestegen uitstoot van de chemiesector, een emissie-intensieve branche. Dit volgde na drie kwartalen met een lagere uitstoot.

Verder heeft ook de stijging van de productie in de aardolie-industrie geleid tot een hogere CO2-uitstoot. In de transportsector is de CO2-uitstoot hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar, onder meer door toegenomen vervoersbewegingen die samenhangen met de groei van de handelsstromen.

Minder CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening

De CO2-uitstoot van huishoudens, goed voor ruim 20 procent van de CO2-uitstoot, nam af met ruim 4 procent. Er werd vooral minder aardgas gestookt voor het verwarmen van gebouwen. Het weer was ook relatief zacht in het vierde kwartaal van 2015. Ook in de dienstverlening daalde de uitstoot door het afgenomen aardgasverbruik voor de verwarming van bedrijfspanden.

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste raming.