CO2-uitstoot nagenoeg gelijk in derde kwartaal 2018

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De CO<sub>2</sub>-uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 0,1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,4 procent. Huishoudens en de sector dienstverlening hebben minder CO<sub>2</sub> uitgestoten, energiebedrijven daarentegen iets meer. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Het derde kwartaal van 2018 was warmer dan dat van 2017. Vooral juli en september waren warmer. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het derde kwartaal 0,8 procent hoger dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, derde kwartaal 2018
CategoriesCO2-emissie (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )Bbp (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)0,8
Nederlandse economie0,12,4
Overige dienstverlening-2,92,1
Huishoudens-1,3
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
0,53,5
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
0,70,9
Transportsector11,4

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening lager

De CO2-uitstoot van de dienstverlening was in het derde kwartaal van 2018 bijna 3 procent lager dan in het hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aandeel in de totale uitstoot bedroeg 9 procent. De dienstverlening heeft minder gas verstookt voor verwarming van bedrijfspanden door het warme weer.

Verder was de CO2-uitstoot van huishoudens in het derde kwartaal ruim 1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Ook zij hebben minder gas verstookt. De emissies door het verbruik van motorbrandstoffen waren wel hoger. In het derde kwartaal was het aandeel van huishoudens in de totale CO2-uitstoot ruim 14 procent.

Energiebedrijven stoten meer CO2 uit

In het derde kwartaal van 2018 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 1 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven waren in het derde kwartaal goed voor ruim een derde van de totale uitstoot. De elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool.

Landbouw en industrie stoten meer CO2 uit

In het derde kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 0,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Aan dit cluster was in het derde kwartaal van 2018 ruim een kwart van de totale uitstoot toe te schrijven. Vooral de aardolie-industrie en de chemische industrie hebben meer CO2 uitgestoten.

Hogere CO2-uitstoot transportsector

De CO2- uitstoot van de transportsector lag in het derde kwartaal 1 procent hoger. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was bijna 18 procent. De uitstoot van het goederenvervoer over de weg nam het meest toe, vooral door meer vervoersbewegingen.

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens, derde kwartaal 2018
CategoriesAandeel
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
33,5
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
25,5
Transportsector17,9
Huishoudens14,1
Overige dienstverlening9

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.