Uitstoot CO2 lager in het derde kwartaal van 2019

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
De CO<sub>2</sub>-uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 4,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Volgens de tweede berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 1,9 procent. De afname van de CO<sub>2</sub>-uitstoot komt vooral doordat elektriciteitsbedrijven minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet bij hun productie. Daarentegen nam de CO<sub>2</sub>- uitstoot van huishoudens en de dienstverlening toe. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Het derde kwartaal van 2019 was iets minder warm dan dat van 2018. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het derde kwartaal 4,9 procent lager dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, derde kwartaal 2019
CategoriesCO2-emissie (%-volumeverandering t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (%-volumeverandering t.o.v. een jaar eerder )Bbp (%-volumeverandering t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)-4,9
Nederlandse economie-4,41,9
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-12,70,6
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
-5,42,2
Transportsector1,71,1
Huishoudens2,9
Overige dienstverlening3,11,9

Lagere CO2 –uitstoot energiebedrijven

In het derde kwartaal van 2019 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 13 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven waren in het derde kwartaal goed voor bijna 29 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. Daarnaast werd ook meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder. De elektriciteitsproductie en de toegevoegde waarde van de elektriciteitsproducenten waren wel iets hoger dan in het derde kwartaal van 2018.

Landbouw en industrie stoten minder CO2 uit

In het derde kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid ruim 5 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster was in het derde kwartaal van 2019 goed voor ruim 26 procent van de totale uitstoot. In de aardolie-industrie stegen de emissies, terwijl in de chemie en de basismetaalindustrie de CO2-emissies daalden.

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening hoger

De CO2-uitstoot van huishoudens was bijna 3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd meer aardgas verstookt voor verwarming van woningen en ook de emissies door autogebruik namen toe. In het derde kwartaal bedroeg de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 17 procent van het totaal. Verder was de CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, die goed is voor bijna 11 procent van de CO2-uitstoot, ruim 3 procent hoger dan in het derde kwartaal 2018.

Hogere CO2-uitstoot transportsector

De CO2-uitstoot van de transportsector lag in het derde kwartaal bijna 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was ruim 17 procent. De uitstoot van de luchtvaart, binnenvaart en wegvervoer nam toe, de uitstoot van de zeevaart nam daarentegen af.

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens, derde kwartaal 2019
CategoriesAandeel
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
28,8
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
26,2
Overige dienstverlening10,7
Transportsector17,3
Huishoudens17

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.