CO2-uitstoot opnieuw lager

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In het tweede kwartaal van 2016 was de CO2-uitstoot in Nederland 0,3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De economie groeide in dezelfde periode met 2,3 procent. Dit is het tweede kwartaal op rij dat de CO2-uitstoot lager is bij economische groei. Belangrijke oorzaak van de daling van de CO2-uitstoot is het lagere gasverbruik voor verwarming. Ook hebben energiecentrales opnieuw meer aardgas in plaats van steenkool ingezet. Dit meldt CBS.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, tweede kwartaal 2016
 CO2-emissiesToegevoegde waarde van producentenBbp
NL economie (weergecorrigeerd)0,3
Nederlandse economie-0,32,3
Energie- en waterbedrijven, afvalbeheer-2,92,1
Overige dienstverlening-1,52,2
Transportsector1,92,7
Landbouw, delfstoffen, industrie + bouw2,72,8
Huishoudens-0,2

Het tweede kwartaal van 2016 was zachter dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het warmere weer was de CO2-uitstoot 0,3 procent hoger.

Energiebedrijven stoten minder CO2 uit

In het tweede kwartaal was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 3 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor circa 35 procent van de totale uitstoot. De afname komt doordat energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. In 2015 nam het gebruik van steenkool juist toe. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij het verbranden van steenkool. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verbeterd.

Stijging CO2-uitstoot transportsector

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het tweede kwartaal. Wel is de toegevoegde waarde van de transportsector meer toegenomen dan de CO2-uitstoot. De uitstoot nam het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de luchtvaart. Dit kwam vooral door de gestegen productie.

Chemie stoot meer CO2 uit door toegenomen productie

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft meer CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster is goed voor circa 24 procent van de totale uitstoot. De stijging komt vooral door de hogere uitstoot van de chemiesector. De chemiesector is een emissie-intensieve sector, goed voor ongeveer 7 procent van de totale uitstoot. De toename in deze sector komt door de gestegen productie.

Minder CO2-uitstoot overige dienstverlening en huishoudens

De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, goed voor circa 9 procent van de CO2-uitstoot, was 1,5 procent lager. Er werd vooral minder aardgas gestookt voor het verwarmen van bedrijfspanden. Het weer was relatief zacht in het tweede kwartaal van 2016. De CO2-uitstoot van huishoudens was ook lager door het afgenomen aardgasverbruik voor de verwarming van woningen.

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste raming.