Uitstoot CO2 hoger in het vierde kwartaal 2018

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Nikki van Toorn (CBS)
De CO<sub>2</sub>-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 0,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,0 procent. Huishoudens en de transportsector hebben meer CO<sub>2</sub> uitgestoten, energiebedrijven daarentegen minder. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Het vierde kwartaal van 2018 was iets kouder dan dat van 2017. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het vierde kwartaal 0,4 procent hoger dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, vierde kwartaal 2018
CategoriesCO2-emissie (volumeverandering in % t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (volumeverandering in % t.o.v. een jaar eerder )Bbp (volumeverandering in % t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)0,4
Nederlandse economie0,52,0
Transportsector2,81,9
Huishoudens1,8
Overige dienstverlening1,12
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
0,52,5
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-1,7-0,7

Hogere CO2-uitstoot transportsector

De CO2-uitstoot van de transportsector lag in het vierde kwartaal 2,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aandeel van de transportsector in de totale uitstoot was bijna 12 procent. De uitstoot van de luchtvaart nam het meest toe, vooral door meer vliegbewegingen. De binnenvaart stootte daarentegen minder CO2 uit.

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening hoger

De CO2-uitstoot van huishoudens was in het vierde kwartaal 1,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Vooral de uitstoot door het verbruik van motorbrandstoffen nam toe. Het gasverbruik van huishoudens was nagenoeg gelijk aan het vierde kwartaal van 2017. In het vierde kwartaal van 2018 was het aandeel van huishoudens in de totale CO2-uitstoot ruim 21 procent.

Verder was de CO2-uitstoot van de dienstverlening in het vierde kwartaal 1,1 procent hoger dan in het hetzelfde kwartaal van 2017. Het aandeel van de dienstverlening in de totale uitstoot bedroeg bijna 13 procent.

Landbouw en industrie stoten meer CO2 uit

In het vierde kwartaal van 2018 was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 0,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Aan dit cluster was in het vierde kwartaal van 2018 ruim een kwart van de totale uitstoot toe te schrijven. De emissies in de chemische en aardolie-industrie namen toe, de uitstoot van de basismetaalindustrie nam daarentegen af.

Lagere CO2 –uitstoot energiebedrijven

In het vierde kwartaal van 2018 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 1,7 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven waren in het vierde kwartaal goed voor bijna 29 procent van de totale uitstoot. Elektriciteitsbedrijven hebben bij hun productie minder steenkool en meer aardgas ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool.

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens, vierde kwartaal 2018
CategoriesAandeel
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
28,6
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
25,4
Huishoudens21,3
Overige dienstverlening12,8
Transportsector11,9

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.