Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2018

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De CO2-uitstoot in Nederland was in het eerste kwartaal 2,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,8 procent. De toename van de CO2–uitstoot komt vooral doordat huishoudens en de dienstverlening meer gas verbruikt hebben voor verwarming. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Het eerste kwartaal van 2018 was veel kouder dan een jaar eerder. Vooral februari en maart waren relatief koud. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2018
 CO2-emissie (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )Bbp (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )
Nederlandse economie (weergecorrigeerd)1,1
Nederlandse economie2,52,8
Overige dienstverlening6,32,8
Huishoudens5,2
Transportsector5,12,6
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
3,92,7
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-3,80,4

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening hoger

De CO2-uitstoot van huishoudens was in het eerste kwartaal ruim 5 procent hoger. De CO2-uitstoot van huishoudens bedraagt ruim 22 procent van het totaal. De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, goed voor ruim 12 procent van de CO2-uitstoot, steeg met ruim 6 procent. Door het relatief koude winterweer was het gasverbruik van zowel de huishoudens als de dienstverlening in het eerste kwartaal van 2018 veel hoger dan een jaar eerder.

Transportsector stoot ook meer CO2 uit

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het eerste kwartaal met ruim 5 procent. De transportsector is goed voor 12 procent van de totale uitstoot. Met bijna 6 procent nam de uitstoot van de luchtvaart het sterkst toe binnen de transportsector. Dit komt grotendeels door meer vliegbewegingen.

CO2-uitstoot landbouw, industrie en bouwnijverheid hoger

Het cluster landbouw, industrie en bouwnijverheid heeft bijna 4 procent meer CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De CO2-uitstoot van dit cluster bedraagt 27,5 procent van het totaal.

Energiebedrijven stoten minder CO2 uit

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot door elektriciteitsbedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 4 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor bijna 26 procent van de totale uitstoot. De afname komt doordat elektriciteitsbedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verbeterd.

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en huishoudens, eerste kwartaal 2018
 Aandeel
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
27,5
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
25,9
Huishoudens22,2
Overige dienstverlening12,4
Transportsector12

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.