Meer CO2 uitgestoten in het vierde kwartaal 2016

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De CO2-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 7,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In dezelfde periode groeide het bbp met 2,3 procent. Belangrijke oorzaken van de toename van de CO2-uitstoot zijn het hogere gasverbruik voor verwarming en de gestegen productie van elektriciteitsbedrijven. Dit meldt het CBS.

Het vierde kwartaal van 2016 was kouder dan een jaar eerder. Vooral november en december waren relatief koud. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 2,7 procent hoger dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, vierde kwartaal 2016
 CO2-emissieToegevoegde waarde van producentenBbp
NLe economie (weergecorrigeerd)2,7
Nederlandse economie7,32,3
Energie- en waterbedrijven, afvalbeheer5,56,1
Overige dienstverlening152
Transportsector5,30,9
Landbouw, delfstoffen, industrie, bouw2,32,9
Huishoudens13,7

Meer CO2 -uitstoot energiebedrijven

In het vierde kwartaal was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer 5,5 procent hoger dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor circa 30 procent van de totale uitstoot. De stijging komt vooral doordat energiebedrijven meer elektriciteit hebben geproduceerd dan het jaar ervoor. De toegenomen productie is vooral veroorzaakt door de gestegen vraag vanuit het buitenland.

Transportsector stoot meer CO2 uit

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het vierde kwartaal met ruim 5 procent. De uitstoot van de transportsector is goed voor bijna 14 procent van de totale uitstoot. De stijging van de totale toegevoegde waarde van de transportsector is echter kleiner dan de toename van de CO2-uitstoot. De emissies van de luchtvaart en de binnenvaart namen met respectievelijk bijna 9 en ruim 7 procent het sterkst toe. Dit komt grotendeels door meer vervoersbewegingen.

Landbouw en chemie stoten meer CO2 uit

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft ruim 2 procent meer CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit cluster is goed voor ruim 23 procent van de totale uitstoot. Vooral de landbouwsector en chemische industrie hebben meer CO2 uitgestoten. De stijging in de chemie komt vooral door de gestegen productie.

Meer CO2-uitstoot overige dienstverlening en huishoudens

De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, goed voor ruim 12 procent van de CO2-uitstoot, was 15 procent hoger in het vierde kwartaal van 2016. Er werd vooral meer aardgas verstookt voor het verwarmen van bedrijfspanden. De CO2-uitstoot van huishoudens, goed voor ruim 20 procent van de CO2-uitstoot, was in het vierde kwartaal van 2016 aanzienlijk hoger (bijna 14 procent) dan een jaar eerder. Ook dit kwam vooral door het hogere gasverbruik voor verwarming.

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening.