CO2-uitstoot vrijwel even hoog in derde kwartaal 2017

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
De CO2-uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 0,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 3,0 procent. De CO2-uitstoot als gevolg van gasverbruik voor verwarming door huishoudens en de dienstverlening nam toe. De emissies door energiebedrijven namen daarentegen juist sterk af. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Het derde kwartaal van 2017 was kouder dan dat van 2016. Vooral september was een stuk minder warm. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot in het derde kwartaal 1,2 procent lager dan een jaar eerder.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, derde kwartaal 2017
 CO2-emissieToegevoegde waarde van producentenBbp
NL economie (weergecorrigeerd)-1,2
Nederlandse economie0,23
Overige dienstverlening8,23,5
Huishoudens5,3
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
4,12,6
Transportsector2,93,9
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-8,3-0,3

CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening gestegen

De CO2 - uitstoot van de huishoudens steeg in het derde kwartaal met ruim 5 procent. De stijging komt vooral door het hogere gasverbruik voor het verwarmen van de woning. Ook het verbruik van motorbrandstoffen nam toe. De CO2-uitstoot van huishoudens bedraagt ruim 15 procent van het totaal.

De CO2-uitstoot van de dienstverlening, goed voor 10 procent van de CO2-uitstoot, was ruim 8 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2016. Ook in de dienstverlening werd er meer aardgas verstookt voor het verwarmen van bedrijfspanden.

Landbouw en industrie stoten meer CO2 uit

In het derde kwartaal was de CO2-uitstoot door het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid ruim 4 procent hoger dan een jaar eerder. Dit cluster is goed voor ruim een kwart van de totale uitstoot. De emissie in de aardolie-industrie nam juist sterk af.

Stijging CO2-emissies transportsector

De CO2- uitstoot van de transportsector steeg in het derde kwartaal met bijna 3 procent. De transportsector is goed voor bijna 18 procent van de totale uitstoot. De uitstoot nam het meest toe bij het goederenvervoer over de weg. De toename in deze sector komt vooral door meer vervoersbewegingen.

Energiebedrijven stoten minder CO2 uit

In het derde kwartaal van 2017 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ruim 8 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor ruim 31 procent van de totale uitstoot. De afname komt vooral doordat energiebedrijven minder elektriciteit geproduceerd hebben dan in het derde kwartaal van 2016. Er werd vooral minder elektriciteit geëxporteerd.

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste raming.