Lagere CO2-uitstoot in het vierde kwartaal 2017

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De CO<sub>2</sub>-uitstoot in Nederland was in het vierde kwartaal 2,2 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 2,9 procent. Belangrijke oorzaken van de afname van de CO<sub>2</sub>-uitstoot zijn de verminderde inzet van steenkool bij de productie van elektriciteit en het lagere gasverbruik voor verwarming. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO<sub>2</sub>-uitstoot.

Het weer in het vierde kwartaal van 2017 was zachter dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 0,2 procent lager.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, vierde kwartaal 2017
 CO2-emissie (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )Bbp (Volumemutaties in % t.o.v. een jaar eerder )
Nederlandse economie
(weergecorrigeerd)
-0,2
Nederlandse economie-2,22,9
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
-8,2-0,9
Overige dienstverlening-4,42,9
Huishoudens-3,2
Transportsector3,53,4
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
54,1

Energiebedrijven stoten minder CO2 uit

In het vierde kwartaal was de CO2-uitstoot door elektriciteitsbedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ruim 8 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor 29 procent van de totale uitstoot. De afname komt doordat elektriciteitsbedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij steenkool. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verbeterd.

Daling CO2-uitstoot dienstverlening en huishoudens

De CO2-uitstoot van zowel de huishoudens als de overige dienstverlening was lager dan in het vierde kwartaal van 2016. Er werd minder aardgas verstookt voor het verwarmen van huizen en bedrijfspanden, maar wel meer motorbrandstoffen verbruikt voor transport.

Chemische basisindustrie stoot meer CO2 uit

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. De emissie-intensieve chemische basisindustrie en de petrochemische industrie hebben meer geproduceerd in het vierde kwartaal van 2017. De toegenomen productie ging gepaard met een hogere CO2-uitstoot. Olieraffinaderijen daarentegen produceerden fors minder en veroorzaakten daardoor ook minder CO2-emissies.

Stijging CO2-uitstoot transportsector

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het vierde kwartaal met ruim 3 procent. De uitstoot nam het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de luchtvaart. De toename in deze sectoren komt vooral door meer vervoersbewegingen.

Bijdrage CO2-uitstoot huishoudens en naar clusters van bedrijfstakken, vierde kwartaal 2017
 Aandeel
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
29
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
25
Overige dienstverlening13
Transportsector13
Huishoudens20
 

De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen. Het betreft hier een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt.