Zoekresultaten

29 resultaten voor keyword:ecosystemen
29 resultaten voor keyword:ecosystemen

Pagina 1 van 2

Ecosysteemtypenkaarten, 2013-2022

De ecosysteemtypenkaarten zijn de basis van de Natuurlijk kapitaalrekeningen. De kaarten beschrijven de ecosystemen in Nederland, ingedeeld in 22 typen. Kaarten zijn beschikbaar voor de peiljaren...

Artikelen

SDG 15 Leven op het land

Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde ecosystemen zijn onmisbaar voor de...

Dashboards

SEEA-EA Ecosysteemkwaliteitsrekening 2012-2021

Een overzicht van de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse SEEA EA conditierekening. Het rapport gaat in op vijf indicatoren; boomkronendichtheid, stedelijk groen, dood hout, bodem...

Artikelen

CBS meet biodiversiteit op grote schaal

Boerenlandvogels staan er slecht voor, libellen doen het beter.

Artikelen

Ecosysteemtypenkaarten 2013-2020

De ecosysteemtypenkaarten zijn de basis van de natuurlijk kapitaalrekeningen. De kaarten beschrijven de ecosystemen in Nederland, ingedeeld in 50 typen. Kaarten zijn beschikbaar voor de peiljaren...

Cijfers

Ecosysteemtypenkaarten 2013, 2015, 2018

De ecosysteemtypenkaarten zijn de basis van de natuurlijk kapitaalrekeningen. De kaarten beschrijven de ecosystemen in Nederland, ingedeeld in 50 typen. Kaarten zijn beschikbaar voor de peiljaren...

Cijfers

Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

Deze publicatie presenteert resultaten van de verschillende onderdelen van de natuurlijk kapitaalrekeningen voor Nederland voor de periode 2013 – 2018. Enkel terrestrische ecosystemen en de daardoor...

Publicaties

Natuurlijk Kapitaalrekeningen Nederland 2013-2018

Deze publicatie presenteert resultaten van de verschillende onderdelen van de natuurlijk kapitaalrekeningen voor Nederland voor de periode 2013 – 2018.

Publicaties

Natuurlijk kapitaal rekening Nederlandse Noordzeegebied

Pilotstudie natuurlijk kapitaal rekeningen met aanbod en gebruik ecosysteemdiensten en waardebepaling

Artikelen

CBS berekent Living Planet Index zoute en zilte natuur

de staat van de natuur, veranderingen in dierpopulaties, weergegeven in de Living Planet Index

Artikelen

Waarde bos, heide en bebouwde grond in kaart gebracht

de kwaliteit van de ecosystemen en naar wat ze bijdragen aan de economie en de samenleving

Artikelen

Ecosysteem eenheden kaart

Afbakeningen van het grondgebied van Nederland naar ecosysteem eenheden.

Artikelen

Green growth in the Netherlands 2015

Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie groener wordt.

Publicaties
Artikelen
Artikelen

CO2-uitstoot stijgt licht door groei productie

De Nederlandse economie heeft 0,4 procent meer CO2 uitgestoten in het derde kwartaal van 2014 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de CO2-uitstoot...

Artikelen

10 procent minder CO2-uitstoot in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2014 is 10,1 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer daalde de...

Artikelen

Reconciling theory and practice in environmental accounting

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe theorie en praktijk op het terrein van milieurekeningen beter met elkaar verbonden kunnen worden. Hiertoe is statistisch onderzoek gedaan op een aantal...

Artikelen

Sustainable development and green growth: measurement frameworks

This report provides a conceptual comparison as well as an assessment of the overlap in the indicators between sustainable development and green growth. This is done with the frameworks that are...

Artikelen

On the valuation of wind energy resources; the economy behind wind energy production

In dit Engelstalige rapport worden concepten en methodieken gepresenteerd die leiden tot cijfers voor de economie achter wind energie productie. Ook de waarde van wind wordt in dit rapport...

Artikelen
Artikelen

Heide paarser en minder geel

De heide is de laatste jaren van kleur veranderd. De soorten die de heide paars kleuren, zoals de struikheide, nemen iets toe, vergrassers als de bochtige smele, die de heide zijn gele kleur geven,...

Artikelen

Indicators in the SEEA: identifying in the main aggregates in the SEEA Part I

The system of environmental and economic accounting (SEEA) provides a range if important accounting aggregates which can logically be defined within the SEEA’s accounting identities. One key...

Artikelen