CO2-uitstoot licht gestegen

In het vierde kwartaal van 2014 is 0,1 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor de relatief hoge temperaturen in het vierde kwartaal is de CO2-uitstoot met 1,4 procent gestegen. De economie groeide in het vierde kwartaal van 2014 met 1,0 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

CO2-uitstoot transportsector stijgt door toegenomen handel

In de transportsector is de CO2-uitstoot toegenomen, onder andere door extra vervoersbewegingen die samenhangen met de groei van de handelsstromen. De emissies namen toe in het goederenvervoer over de weg, zeevaart en binnenvaart.

Meer CO2-uitstoot energiebedrijven

De CO2-uitstoot door ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ is veel hoger dan een jaar eerder. De productie van elektriciteit door de energiebedrijven is gestegen. De uitvoer van elektriciteit is sterk toegenomen, met name doordat de vraag vanuit België sterk toenam. De inzet van steenkolen was in het vierde kwartaal van 2014 veel hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl de inzet van aardgas juist is gedaald.

Chemische basisindustrie stoot minder CO2 uit

De ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ hebben minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. Door het milde weer heeft de landbouw minder uitgestoten voor het verwarmen van stallen en kassen. De emissie-intensieve chemische basisindustrie en de petrochemische industrie hebben minder geproduceerd in het vierde kwartaal, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze lagere productie is gepaard gegaan met minder emissies. De olieraffinaderijen daarentegen produceerden fors meer en veroorzaakten daardoor ook meer CO2 emissies.

Minder CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening dankzij relatief warm weer

Door het relatief milde winterweer hebben huishoudens en de dienstverlening dit kwartaal minder aardgas verstookt voor ruimteverwarming en is er daardoor ook minder CO2 uitgestoten. Met name de maanden oktober en november waren warmer dan een jaar eerder.

Achtergrondinformatie:

CO2-emissions on quarterly basis