Natuurlijk kapitaal rekening Nederlandse Noordzeegebied

Onderzoek naar opzet en gebruik natuurlijk kapitaal rekeningen voor het Nederlandse Noordzeegebied. In een verkennende studie uitgevoerd voor Rijkswaterstaat, heeft het CBS onderzocht of en hoe natuurlijk kapitaalrekeningen kunnen worden opgesteld voor het Nederlandse continentale plat (NCP). Natuurlijk Kapitaal Rekeningen, ook wel ecosysteem rekeningen, is een benadering voor het systematisch meten en monitoren van ecosysteemdiensten en de conditie van ecosystemen in de tijd ten behoeve van onderzoek, besluitvorming en planning.

Dit voorstel voor het opzetten en testen van natuurlijk kapitaalrekeningen voor het mariene milieu, is een vervolg op het lopende project voor het samenstellen van deze experimentele rekeningen met ecosysteemdiensten op land voor Nederland. Als aanbeveling wordt voorgesteld om in een proefproject te starten met een kleine set rekeningen beperkt tot enkele ecosysteemdiensten en enkele conditie-indicatoren in een gefaseerde aanpak. Dit is slechts een vorm van methodologische aanpak, Rijkswaterstaat kan ook een alternatieve aanpak en afwijkende set aan ecosysteemdiensten en ecosysteem conditie-indicatoren kiezen.