SEEA-EA Ecosysteemkwaliteitsrekening 2012-2021

In dit rapport wordt als onderdeel van de SEEA-EA Natuurlijk Kapitaalrekeningen de ecosysteemkwaliteitsrekening over de periode 2012-2021 gepresenteerd.
Dit rapport presenteert de eerste Nederlandse Ecosysteemkwaliteitsrekening opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen van Eurostat. Deze richtlijnen zijn in overeenstemming met de internationale SEEA-standaarden en onderdeel van de Natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR).
|
De richtlijnen zorgen voor een systematische ordening van de ecosysteemkwaliteitsinformatie. Dit gebeurt zodanig dat het aansluit bij de beschrijvingen van ecosystemen en ecosysteemdiensten, zoals onderscheiden in de overige NKR-rekeningen.

Deze ecosysteemkwaliteitsrekening omvat vijf indicatoren, verdeeld over drie ecosysteemniveaus: bos, stedelijk gebied en kust. In het rapport worden verschillende methoden met elkaar vergeleken. Ook worden de uitkomsten geanalyseerd over een periode van 2012 tot 2021.

Dit onderzoek is gefinancierd door Eurostat.