Reconciling theory and practice in environmental accounting

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe theorie en praktijk op het terrein van milieurekeningen beter met elkaar verbonden kunnen worden. Hiertoe is statistisch onderzoek gedaan op een aantal terreinen waaronder het waarderen van de uitputting van grondstoffen, de bepaling van het nationaal vermogen, en het nieuwe terrein ecosysteem rekeningen.

Reconciling theory and practice

Downloads