CO2-uitstoot stijgt licht door groei productie

De Nederlandse economie heeft 0,4 procent meer CO2 uitgestoten in het derde kwartaal van 2014 dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer steeg de CO2-uitstoot met 1,0 procent. De economie groeide met 1,1 procent op jaarbasis in het derde kwartaal van 2014. Dit maakt het CBS vandaag bekend. De CO2-uitstoot is berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-uitstoot en economische ontwikkeling, derde kwartaal 2014Verandering CO2-uitstoot en economische ontwikkeling, derde kwartaal 2014

 
Energiebedrijven stoten meer CO2 uit

De CO2-uitstoot door ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ was hoger dan een jaar eerder. Elektriciteitsproducenten wekten namelijk meer elektriciteit op, omdat de vraag naar elektriciteit toenam en er minder elektriciteit werd geïmporteerd. De elektriciteitsproducenten zetten bij de productie relatief meer aardgas in plaats van steenkool in, aangezien aardgas flink goedkoper werd in het derde kwartaal.

Meer CO2-uitstoot door groei industrie

Ook in de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ stegen de emissies. Dit komt vooral door de industrie, met name van de aardolie-industrie en de chemische basisproductenindustrie. De industrie produceerde meer en heeft daardoor meer CO2 uitgestoten. Ook steeg de toegevoegde waarde van de ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’. Zo heeft de landbouwsector ook meer geproduceerd, maar stootte door het warme weer minder CO2 uit.

CO2-uitstoot van transportsector stijgt

De CO2-emissies van de transportsector stegen dit kwartaal. De toegevoegde waarde van de transportsector steeg ook, maar minder hard dan de emissies. De emissies namen het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de zeevaart, wat vooral kwam doordat de productie steeg.

Huishoudens en dienstverlening stootten minder uit

De CO2-uitstoot van huishoudens en de dienstverleningssector is gedaald. Door relatief hogere temperaturen ten opzichte van het voorgaande jaar, vooral in de maand september, is minder aardgas verbruikt voor ruimteverwarming.

Achtergrondinformatie: CO2-emissions on quarterly basis