10 procent minder CO2-uitstoot in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2014 is 10,1 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor het verschil in weer daalde de CO2-uitstoot met slechts 0,4 procent. De economie kromp in het eerste kwartaal van 2014 met 0,5 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 1e kwartaal 2014

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 1e kwartaal 2014

Minder CO2 –uitstoot door milde winter

De afgelopen winter was relatief warm waardoor er in Nederland veel minder aardgas is verstookt voor ruimteverwarming dan een jaar eerder. De CO2 –uitstoot van huishoudens daalde hierdoor met ruim 20 procent. Ook de CO2 -emissies in de dienstverlening daalden sterk door de milde winter.

Minder CO2 -uitstoot door energiebedrijven

De CO2-uitstoot door ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ was lager dan een jaar eerder. De energiebedrijven produceerden minder elektriciteit en verbruikten minder aardgas. Wel hebben ze meer steenkool ingezet, deze stijging was minder groot dan de daling van het aardgasverbruik.

De ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ liet in totaal een daling zien. Deze daling kwam met name doordat de landbouw veel minder heeft uitgestoten door het milde weer. De zware industrie heeft wel meer CO2 uitgestoten. Dit komt doordat de productie van de industrie is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013.

CO2 –uitstoot transportsector stijgt

De CO2-emissies van de transportsector is licht gestegen. Dit werd veroorzaakt door de stijgende productie van de lucht- en zeevaart. De uitstoot door het goederenvervoer over de weg is zo goed als stabiel gebleven.

Achtergrondinformatie:
CO2-emissions on quarterly basis