Ecosysteem eenheden kaart

Paper cover oranje
De ecosysteem eenheden kaart beschrijft het oppervlak van Nederland ingedeeld naar zes hoofdthema’s; landbouw, duinen en stranden, bossen en ander (semi) natuurlijk en onverhard terrein, kwelders en uiterwaarden, water en verhard en bebouwd terrein. Deze kaart dient als grondslag voor het bepalen van arealen en veranderingen hierin voor ecosysteem diensten.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken worden ecosysteem diensten voor Nederland in kaart gebracht. Een van de bronnen is de ecosysteem kaart die de arealen begrenst ten behoeve van Natuur Kapitaal en ecosysteem diensten, dat wil zeggen het vermogen van de natuur om in nuttige goederen en diensten voor de samenleving te voorzien. Voorbeelden hiervan zijn vegetatie en bodems welke CO2 opnemen, duinen die het land beschermen en natuur wat een recreatieve waarde biedt.

Deze kaarten zijn voor de peiljaren 2006 en 2013 samengesteld.

De digitale geometrie is hieronder apart te downloaden als zipbestand.