On the valuation of wind energy resources; the economy behind wind energy production

In dit Engelstalige rapport worden concepten en methodieken gepresenteerd die leiden tot cijfers voor de economie achter wind energie productie. Ook de waarde van wind wordt in dit rapport conceptueel toegelicht. In het rapport worden de eerste voorlopige resultaten gepresenteerd.