CO2-uitstoot in eerste kwartaal 2015 flink gestegen

In het eerste kwartaal van 2015 is 8,1 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor de relatief lage temperaturen in het eerste kwartaal is de CO2-uitstoot met 3,8 procent gestegen. De economie groeide in het eerste kwartaal van 2015 met 2,4 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 1e kwartaal 2015

Energiebedrijven stoten meer CO2 uit

De CO2-uitstoot door ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ is hoger dan een jaar eerder. De energiebedrijven hebben veel meer elektriciteit opgewekt dan het jaar ervoor. Voor elektriciteitsopwekking worden onder andere steenkool en aardgas verbruikt waarbij CO2 wordt uitgestoten. De toegenomen productie is vooral veroorzaakt door de gestegen vraag vanuit het buitenland. Door de hogere productie is de toegevoegde waarde van de energiebedrijven gestegen, deze stijging is echter veel lager dan de stijging in CO2-uitstoot.

Dalende productie chemische basisindustrie leidt tot minder CO2-uitstoot

De ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ hebben meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. De basismetaalindustrie en aardolie-industrie produceerden meer en veroorzaakten daardoor  meer CO2 emissies. De emissie-intensieve chemische basisindustrie heeft daarentegen minder geproduceerd in het eerste kwartaal, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze lagere productie is gepaard gegaan met forse daling in de emissies.

Meer CO2-uitstoot huishoudens en dienstverlening door relatief kouder weer

Alle drie maanden van het eerste kwartaal van 2015 waren kouder dan een jaar eerder. Door het relatief kouder winterweer hebben huishoudens en de dienstverlening dit kwartaal meer aardgas verstookt voor ruimteverwarming en was er daarmee ook meer CO2 uitgestoten.

Achtergrondinformatie:
CO2 emissions on quarterly basis