Zoekresultaten

43 resultaten voor keyword:brandweer
43 resultaten voor keyword:brandweer

Pagina 1 van 2

Artikelen

Nieuwe brandweerstatistieken op basis van gegevens 112-alarmcentrale

Op 29 september verschijnt de nieuwe brandweerstatistiek van CBS. Deze is niet langer gebaseerd op vragenlijsten, maar op de 112-meldkamerregistratie. Statistisch onderzoeker Marjolijn Trijssenaar:...

Artikelen

Brandweerstatistiek 2010

De Brandweerstatistiek 2010 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal meldingen wegens brand...

Publicaties

Technische hulpverleningen door de brandweer, 2013-2018

Technische hulpverleningen, waarvoor de brandweer gealarmeerd is, voor de jaren 2013-2018 gebaseerd op gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem.

Cijfers

Brandweerstatistiek 2009

De Brandweerstatistiek 2009 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. In 2009 ontving de brandweer bijna 157 duizend alarmmeldingen. In 43...

Publicaties

Hulpverlening 2014 t/m 2019

Alarmeringen van de brandweer voor hulpverleningen; jaren 2014 t/m 2019; Nederland.

Cijfers

Meldingen van wateroverlast bij de brandweer, 2013

Meldingen voor het bestrijden van wateroverlast bij de brandweer.

Cijfers

Brandweerstatistiek 2011

De Brandweerstatistiek 2011 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal meldingen wegens brand...

Publicaties

Alarmeringen brandweer tijdens jaarwisseling, 2014-2019

Onderzoek naar alarmeringen van de brandweer tijdens de jaarwisselingen 2014/2015 tot en met 2018/2019.

Cijfers

Nieuwe brandweerstatistieken op basis van gegevens 112-alarmcentrale

De brandweerstatistiek van CBS is niet langer gebaseerd op vragenlijsten, maar op de 112-meldkamerregistratie.

Overig

Brandweerstatistiek 2013

De brandweer speelt een belangrijke rol bij de zorg voor veiligheid met als belangrijkste taak het blussen van branden, maar ook het verlenen van (technische) hulp, bijvoorbeeld bij...

Publicaties

Samenwerking CBS en IFV: kennis en expertise delen

De brandweerstatistiek komt tot stand aan de hand van de data die de 25 veiligheidsregio’s aan ons aanleveren

Artikelen
Artikelen

Personeelsbestand brandweer weer iets toegenomen

Het aantal mensen dat in dienst is van de brandweer is het afgelopen jaar iets gegroeid.

Artikelen

Opnieuw minder meldingen brandweer

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2017 bijna 219 duizend meldingen binnen van incidenten

Artikelen

Brandweerstatistiek 2005

De Brandweerstatistiek 2005 bevat informatie over brandmeldingen en verzoeken om hulp, over het optreden van de brandweer bij brand en activiteiten bij (technische) hulpverlening, over...

Publicaties

Brandweerstatistiek 2007

De Brandweerstatistiek 2007 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar.

Publicaties

Branden in woongebouwen en bijgebouwen, 2013-2017

Branden in woongebouwen en bijgebouwen per kwartaal voor de jaren 2013 t/m 2017 gebaseerd op gegevens uit het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem).

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Personeelsbestand brandweer niet verder gegroeid

Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

Artikelen

Brandweer in 7,7 minuten ter plaatse

De Nederlandse brandweer heeft in 2017 gemiddeld 7,7 minuten nodig gehad om bij een brand te komen.

Artikelen

Aantal brandweervrouwen groeit niet meer

Op 1 januari 2009 waren er 1 571 vrouwen werkzaam als brandweervrouw. Een jaar eerder waren dat er nog 1 586. Het is voor het eerst sinds 2000 dat het aantal brandweervrouwen niet is toegenomen.

Artikelen