Personeelsbestand brandweer niet verder gegroeid

Brandweer verwijdert boomtakken die na een storm over een wegzijn gevallen
© Hollandse Hoogte / Siese Veenstra
Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Daarmee is het brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio’s niet verder gestegen. In 2018 was er nog sprake van een lichte toename vergeleken met het jaar ervoor. Dit meldt het CBS.

Bij de brandweerBij de brandweer, 201917 758vrijwillige brandweer5 050beroeps brandweer1 099 vrijwillige brandweer325 beroeps brandweerVrouwenMannen

Het personeelsbestand bestaat vooral uit mensen die deel uitmaken van de operationele dienst van de brandweer, de brandbestrijding en hulpverleningen. Op 1 januari 2019 waren dat 24,2 duizend personen. Daarvan behoorde 22 procent tot de beroeps- en 78 procent tot de vrijwillige krachten.
Het ondersteunend personeel bestond begin dit jaar uit 3,9 duizend personen.

Personeel brandweer per veiligheidsregio, 2019
VeiligheidsregioBeroepskrachtenVrijwillige krachten
Rotterdam-Rijnmond 801765
Haaglanden 564206
Amsterdam-Amstelland 557208
Kennemerland 320322
Midden- en West-Brabant 2621244
Brabant-Zuidoost 247708
Limburg-Zuid 234417
Utrecht 2231661
Gelderland-Zuid 194644
Brabant-Noord 189809
Twente 165658
Zeeland 1611111
Noord-Holland-Noord 1521186
Fryslan 1501102
Gelderland-Midden 145774
Hollands-Midden 143998
IJsselland 138753
Groningen 122691
Drenthe 110736
Zuid-Holland-Zuid 106650
Flevoland 104318
Noord- en Oost-Gelderland 921311
Zaanstreek-Waterland 70489
Limburg-Noord 64805
Gooi en Vechtstreek 62291

Brandweerkracht vooral vrijwilliger

Met respectievelijk 1,9 duizend en 1,6 duizend personen behoren de regio’s Utrecht en Rotterdam-Rijnmond tot de veiligheidsregio’s met de meeste brandweerlieden van Nederland. De kleinste korpsen zijn te vinden in de regio Gooi en Vechtstreek en Flevoland, ze tellen achtereenvolgens 350 en 420 brandweerlieden.

In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat het brandweerkorps voor 73 procent uit beroepskrachten. In Rotterdam-Rijnmond is dit 51 procent. In andere regio’s is het merendeel vrijwilliger. Bij het korps van de regio Noord- en Oost-Gelderland is het percentage vrijwilligers het grootst, meer dan 93 procent.

Vrijwillige krachten brandweer per veiligheidsregio, 2019
VeiligheidsregioVrijwilligers (%)
Groningen 85
Fryslan 88
Drenthe 87
IJsselland 85
Twente 80
Noord- en Oost-Gelderland 93
Gelderland-Midden 84
Gelderland-Zuid 77
Utrecht 88
Noord-Holland-Noord 89
Zaanstreek-Waterland 87
Kennemerland 50
Amsterdam-Amstelland 27
Gooi en Vechtstreek 82
Haaglanden 27
Hollands-Midden 87
Rotterdam-Rijnmond 49
Zuid-Holland-Zuid 86
Zeeland 87
Midden- en West-Brabant 83
Brabant-Noord 81
Brabant-Zuidoost 74
Limburg-Noord 93
Limburg-Zuid 64
Flevoland 75

1 op de 17 brandweerlieden is vrouw

Het aandeel brandweervrouwen schommelt al jaren rond de 6 procent. Op 1 januari 2019 waren 1,4 duizend vrouwen werkzaam in de operationele dienst van de brandweer: ruim 300 als beroeps- en 1,1 duizend als vrijwillige kracht.

Het aandeel brandweervrouwen loopt uiteen van 8 procent in de veiligheidsregio’s Groningen en Hollands-Midden, tot 4 procent in Gelderland-Zuid.

Vrouwen bij de brandweer per veiligheidsregio, 2019
VeiligheidsregioAandeel (%)
Groningen 8,2
Fryslan 6,3
Drenthe 7,1
IJsselland 7,0
Twente 7,3
Noord- en Oost-Gelderland 5,8
Gelderland-Midden 5,9
Gelderland-Zuid 3,6
Utrecht 5,7
Noord-Holland-Noord 7,6
Zaanstreek-Waterland 5,9
Kennemerland 5,9
Amsterdam-Amstelland 4,4
Gooi en Vechtstreek 5,1
Haaglanden 4,0
Hollands-Midden 8,0
Rotterdam-Rijnmond 5,4
Zuid-Holland-Zuid 5,2
Zeeland 5,9
Midden- en West-Brabant 5,6
Brabant-Noord 4,8
Brabant-Zuidoost 5,8
Limburg-Noord 4,9
Limburg-Zuid 4,5
Flevoland 4,5