Minder branden, meer hulpverleningen in 2010

In 2010 zijn bijna 41 duizend branden geregistreerd, waarvan 23 duizend buitenbranden. Sinds eind jaren 80 waren er niet zo weinig buitenbranden als in 2010. Het aantal hulpverleningen kwam uit op bijna 44 duizend, 2 duizend meer dan in 2009.

Terechte meldingen bij de brandweer

Terechte meldingen bij de brandweer

Meer hulpverleningen

De brandweer verrichtte in 2010 bijna 44 duizend hulpverleningen. Een jaar eerder waren dat er 42 duizend.

Van de hulpverleningen in 2010 werden er 10,5 duizend verricht in de maanden juli en augustus. In deze periode trokken zware buien over het land die grote overlast en schade veroorzaakten. 24 procent van de hulpverleningen had betrekking op het bestrijden van wateroverlast of stormschade.

Hulpverleningen  2010*

Hulpverleningen  2010*

65 doden bij brand, 495 bij ongevallen

In 2010 zijn bij branden 65 dodelijke slachtoffers gevallen, van wie 1 brandweerman. Van deze slachtoffers vielen er 35 bij woningbranden. Over een langere periode bekeken ligt het aantal doden in 2010 onder het gemiddelde.

Naast uitrukken bij branden verleent de brandweer ook hulp bij ongevallen. In 2010 vielen hierbij 495 doden. Dit zijn er 54 meer dan in 2009. In 1990 vielen bij dergelijke incidenten nog 1 231 doden. Een van de oorzaken van deze daling is de gestage afname van het aantal verkeersdoden.

Weer minder loze automatische brandmeldingen

In 2010 was 44 procent van alle meldingen bij de brandweer een loos alarm. Bij brandmeldingen was dat zelfs 60 procent. Veruit het grootste deel daarvan, 48,5 duizend, kwam binnen via een automatische brandmeldinstallatie. Dat waren er 8 procent minder dan in 2009. Relatief veel loze meldingen komen uit verzorgings-/verpleeghuizen.

Loos alarm bij branden en hulpverlening

Loos alarm bij branden en hulpverlening

Wim Vissers en Hermanus Rietveld

Bronnen: