Brandweerstatistiek 2011

Brandweerstatistiek 2011

De Brandweerstatistiek 2011 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal meldingen wegens brand of hulpverlening, de aard hiervan en de locatie. Verder is er aandacht voor de opbouw van het personeelsbestand en de uitgaven van de brandweer.

In 2011 zijn bij de brandweer 155 duizend meldingen binnengekomen: 107 duizend brandmeldingen en 48 duizend verzoeken tot hulpverlening. Het totale aantal meldingen is met 2 procent gestegen ten opzichte van 2010. Dit komt hoofdzakelijk door een stijging van het aantal brandmeldingen (4 procent). Het aantal verzoeken om hulpverlening door de brandweer in 2011 was iets lager dan voorgaand jaar (0,5 procent).

Naast de cijfers op StatLine zal de publicatie dit jaar uitsluitend in elektronisch formaat (PDF) beschikbaar komen. De papieren versie zal vanaf deze editie niet meer verschijnen.